CORONA UPDATE MEI 2020

Geachte ouders / verzorgers / patiënt

We kunnen u / uw kind alleen ontvangen als u gezond bent / uw kind gezond is.  Daarom hebben we een aantal vragen:
* Heeft u nu corona?
* Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met corona?
* Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
* Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid,
koorts (meer dan 38 gr), hooikoortsklachten?

* Heeft u huisgenoten / gezinsleden met deze symptomen?
* Bent u in thuisisolatie?
* Woont uw kind in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Indien op 1 van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, laat het ons dan weten.

In en buiten de praktijk ziet u verschillende aanpassingen. Aanpassingen die zijn genomen voor uw en onze veiligheid en om te zorgen dat we de behandeling op een veilige manier kunnen voortzetten.

Graag aandacht voor de volgende punten:
* Poets thuis de tanden en ga thuis naar het toilet omdat we deze faciliteiten nu niet kunnen bieden
* Kom stipt op het afgesproken tijdstip om te voorkomen dat er teveel mensen
over de vloer zijn.
* Er mag maximaal 1 persoon mee als begeleider
* Bij binnenkomst in het gebouw svp uw handen desinfecteren bij de zuil bij de trap
* Volg de aangegeven looproute
* De begeleider wacht in de grote hal, voor de praktijkruimte
* De patiënt wacht in de wachtkamer van de praktijk, te bereiken via de aangegeven looproute
* Voor de behandeling spoelt de patiënt kort de mond met een H2O2 oplossing
* Na de behandeling loopt de route langs de balie waar een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.
De patiënt kan vanaf deze plaats overleggen met de ouder / begeleider in de grote hal. Laat dan ook uw e-mailadres controleren.
* Wij informeren u uiteraard over eventuele aanpassingen in de behandeling en bij nieuwe instructies

Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige werkplek.

Graag tot ziens en met vriendelijke groet
het team van Orthodontiepraktijk Winschoten