Patiënt

De praktijk voor beugels


Orthodontiepraktijk Winschoten houdt zich uitsluitend bezig met beugelbehandelingen. Op deze pagina kunt u zich aanmelden als nieuwe patiënt, meer informatie vinden over de eerste afspraak, de behandeling en tarieven.

 

Behandeling

Na het compleet invullen van het aanmeldformulier nemen wij contact op voor een eerste afspraak.


Eerste afspraak

Wat gebeurt er op uw eerste afspraak?

De eerste afspraak gebruiken wij om samen te kijken wat er met uw gebit/het gebit van uw kind of pupil aan de hand is, de wensen zijn, of een behandeling wel noodzakelijk is, of er eventueel alternatieven zijn en of het al het juiste tijdstip is om met een beugelbehandeling te beginnen, is dit niet het geval dan kunnen wij eventueel een nieuwe vervolgafspraak maken na een half jaar.

Is het bovenstaande allemaal duidelijk dan kunnen wij, met uw goedkeuring, direct beginnen met documenteren. Documenteren houdt in dat we een röntgenschedelprofielfoto (RSP), een röntgenkaakoverzichtsfoto (OPT), 8 digitale kleurenfoto’s en gebitsafdrukken gaan maken.
Vervolgens krijgt u van ons een vervolgafspraak om het behandelplan met u door te spreken. U krijgt dan in begrijpelijke taal uitgelegd wat er met uw gebit aan de hand is, hoe wij dit gaan oplossen (vaste beugel en/of losse beugel), hoe lang het gaat duren, etc. Wij laten u dan ook alle soorten beugels zien. Aansluitend kunt u dan ook alle vragen stellen die u wilt. Ook zullen wij u dan  vertellen wat eventueel de kosten voor u zullen zijn. Als wij alles hebben doorgesproken en u hebt alle vragen kunnen stellen, dan krijgt u de volgende documentatie mee naar huis:

*Een samenvatting van wat wij hebben besproken
*Algemene informatie
*Een kostenbegroting voor de beugelbehandeling in tweevoud
*Betalingsvoorwaarden

Vul, na het printen, de vragenlijst geheel in en neem deze mee naar uw eerste consult bij Orthodontiepraktijk Winschoten.


GEZONDHEIDSVRAGENLIJST


Behandeling

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van een beugelbehandeling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals; groei, wisselsnelheid (van melktanden) en medewerking van u, uw kind/pupil en kan dus niet met zekerheid worden aangegeven. In het algemeen duurt een beugelbehandeling gemiddeld tussen de 2 en 4 jaar (dit is inclusief de minimale 1-jarige retentie fase).

Verder is het heel belangrijk dat de mondhygiëne in orde is en blijft. Het poetsen is niet onmogelijk, het vereist alleen iets meer aandacht. Bedenk dat bij het niet goed poetsen de behandeling tijdelijk, of in het ergste geval, geheel gestaakt wordt, wat lijdt tot een langere behandelduur en eventueel extra kosten.

Na de actieve behandeling komt er nog een zeer belangrijke fase de zogenaamde RETENTIE fase.
Hierin wordt het behaalde resultaat gefixeerd en gestabiliseerd.

De beugel

Bracketsysteem

In onze praktijk werken wij met brackets van GC Orthodontics.Bracketsysteem de behandeling Orthodontiepraktijk Winschoten

Wat doet de beugel met uw tanden?
Een beugel trekt of duwt je tanden en kiezen in de goede richting.
Een beugel moet je regelmatig laten bijstellen. Dan blijft hij je tanden en kiezen de juiste kant op duwen.

Retentie

Na de actieve behandeling, waarin we de tanden en kiezen hebben rechtgezet en eventueel de kaakpositie hebben gecorrigeerd, is het van groot belang om deze in de juiste positie vast te houden.
Hebben we alleen de positie van de tanden en kiezen gecorrigeerd dan wordt het resultaat stabiel gehouden door achter de tanden een draadje te plakken, ook wel spalkje / fixed retainer genoemd. Ook is het raadzaam, voor extra bescherming, een doorzichtig hoesje (invisible retainer) over de tanden te dragen.
Hebben we tevens de stand van de kaken gecorrigeerd dan wordt er een extra retentiebeugel (Hawley) gemaakt, die volgens de gegeven aanwijzingen moet worden gedragen.
Vaak wordt de retentie fase onderschat, bij het los raken van een spalkje of het niet goed dragen van de retentiebeugel, kunnen de tanden weer in de oude stand terugdraaien of schuiven, dit noemen we “relaps”. Een herbehandeling is dan soms noodzakelijk, met eventueel bijkomende kosten.


AANMELDEN

Interessante links


Orthodontie door de tandarts
Orthodontie door de tandarts Er zijn ongeveer 250 orthodontisten en 3000 tandartsen die in Nederland orthodontische behandelingen uitvoeren. 40% van alle orthodontie wordt door tandartsen gedaan. Is er verschil in kwaliteit? Er is geen verschil geconstateerd tussen de kwaliteit van de behandelingen uitgevoerd door orthodontisten of tandartsen. De VTvO wil ervoor zorgen dat ook in toekomst geen verschillen zullen ontstaan. Het kwaliteitsborgingsysteem dat hier voor zorgt is het OK-register van de VTvO. Hierin kunnen tandartsen worden ingeschreven die aan vergelijkbare eisen voldoen als die waaraan de orthodontisten moeten voldoen om in het specialistenregister ingeschreven te blijven. Word ik door een tandarts of een orthodontist behandeld? Om onduidelijkheid over deze vraag te voorkomen zijn er begin 2017 heldere afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen. “Tandarts voor orthodontie” is de titel die tandartsen gebruiken als zij (veel) orthodontische behandelingen uitvoeren. De huis-tandarts bepaalt meestal of hij de noodzakelijke behandeling zelf uitvoert of verwijst naar een collega tandarts voor orthodontie of een orthodontist. Voor de vergoeding van de zorgverzekering maakt het voor de patiënt niet uit wie de behandeling uitvoert. Tandartsen en orthodontisten hebben elkaar nodig en dienen, met respect voor elkaars deskundigheid, zich te houden aan de spelregels. Het belang van de patiënt dient voorop te staan: patiënten hebben recht op een deskundige en zorgvuldige behandeling. Kennis en ervaring van de behandelaar zijn belangrijk maar ook het vertrouwen en de communicatie tussen de tandarts-verwijzer en patiënt. Dit alles -natuurlijk samen met de praktijkvoering van de behandelaar- is essentieel voor een geslaagde orthodontische behandeling.

Wij maken regels als dat nodig is. Ook houden wij toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK. En verder doen wij onderzoek en adviseren het ministerie van VWS en gaan in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De NZa stelt tarieven en behandelomschrijvingen vast in de zorg De NZa bepaalt welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen en wat de zorg (maximaal) mag kosten. Bijvoorbeeld voor behandelingen bij de huisarts of tandarts, of voor de zorg aan mensen met een handicap. Voor de meeste zorgbehandelingen maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken over de inhoud van de behandeling, de kwaliteit en de prijs ervan.


Allesoverhetgebit.nl

De website allesoverhetgebit.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en de bij de KNMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten u één bron waar u terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid. De informatie op de website is met de grootste zorg samengesteld door de redactieraad in samenwerking met wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen, tandarts(-specialisten), deskundigen uit het tandheelkundig veld en binnen de KNMT.


Infomedics helpt zorgaanbieders met hun administratie en het sturen van rekeningen. Daarom krijgt u de rekening voor uw zorg van Infomedics..


Privacy & Klachtenregeling
Lees op onze speciale pagina meer over de privacy en klachtenregeling
 
 

Tarieven 2024

Iedere patient krijgt voor aanvang van de behandeling een schriftelijke begroting.
Prijswijzigingen in de toekomst gelden ook na reeds aangevangen behandeling.
Bij codes met een (*) worden materiaal en techniekkosten apart in rekening gebracht
Onderstaande tarieven voor de orthodontie zijn vastgesteld door de NZA